top of page
Open Book

Služby a Cenník

Okrem výpožičiek kníh a periodík, si v našej knižnici môžete zakúpiť vstupenky na kultúrne podujatia Mestského kultúrneho centra a do kina.

Služby a Cenník: Welcome

Výpožičky

received_5096431763703030 (1).jpeg
received_941013140119147 – kópia.jpeg

Oddelenie pre dospelých

 • Výpožičky absenčné

 • Výpožičky prezenčné

 • Predlžovanie výpožičnej lehoty

 • Rezervácia dokumentu

 • Medziknižničná výpožičná služba

 • Bibliograficko - informačné služby

 • Internetové služby

Oddelenie pre deti

Výpožičky absenčné
Výpožičky prezenčné
Predlžovanie výpožičnej lehoty
Rezervácia kníh
Kolektívne formy práce

Služby a Cenník: Services

Cenník

Členské za kalendárny rok

Dospelí v pracovnom pomere - 3,50 €
Študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia, nezamestnaní, ZŤP - 2,50 €
Darcovia krvi (od Striebornej plakety) - 2,00 €
Deti do 15 rokov - 1,50 €
Dôchodcovia nad 65 rokov - zdarma

Medziknižničná výpožičná služba

 • sprostredkovanie a vrátenie MVS - 3,00 €

 • Prekročenie výpožičnej lehoty pri MVS a MMVS

 • 1.upomienka - 0,50 €

 • 2.upomienka - 1,00 €

Tlačiarenské služby

tlač 1 strany s textom - 0,10 €
tlač 1 strany s obrázkom - 0,20 €

Prístup na internet je v našej knižnici zdarma

Služby a Cenník: Ceník

Poplatky za upomienky

Oddelenie pre dospelých

1. upomienka - 0,70 €
2. upomienka - 1,50 €
3. upomienka - 2,00 €
4. upomienka - 2,50€
5. upomienka - 3,00 €

Oddelenie pre deti

1. upomienka - 0,70 €
2. upomienka - 1,50 €
3. upomienka - 2,00 €
4. upomienka - 2,50 €
5. upomienka - 3,00 €

Sankčné poplatky pri strate

 • poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie - 1,50 €

 • poškodenie výpožičky- vystrihovanie, podčiarkovanie, vytrhávanie strán- 2€

 • poškodenie čiarového kódu v dokumente - 1 €

 • strata prílohy - lupa, CD - 2 €

Strata alebo poškodenie periodika

 • denná tlač - nákupná cena

 • časopisy - nákupná cena

Oznámenia

 • Oznámenie o rezervácii dokumentu SMS - 0,15 €

 • Oznámenie o rezervácii dokumentu poštou - 0,50 €

 • Oznámenie o rezervácii dukumentu e-mailom - bezplatne

$

     

Služby a Cenník: Ceník
bottom of page